KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANI

Dr. Ayşegül BURSALI

KONGRE SEKRETERİ

Dr. Emel GÖNEN

DÜZENLEME KURULU

Dr. M. Müfit ORAK
Dr. Hüseyin ARSLAN
Dr. Güzelali ÖZDEMİR

BİLİMSEL KURUL

Dr. Hüseyin ARSLAN
Dr. Avni İlhan BAYHAN
Dr. Fuat BİLGİLİ
Dr. Ayşegül BURSALI
Dr. Emre ÇULLU
Dr. Emel GÖNEN
Dr. Ali Fuat KARATAŞ
Dr. Hasan Hilmi MURATLI
Dr. M. Müfit ORAK
Dr. Güzelali ÖZDEMİR
(Soyadı alfabetik sıra ile sıralanmıştır.)