ÇOCUK ORTOPEDİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Dr. Hasan Hilmi MURATLI

BAŞKAN YARDIMCISI

Dr. Avni İlhan BAYHAN

ÖNCEKİ BAŞKAN

Dr. Emre ÇULLU

GENEL SEKRETER

Dr. Ali Fuat KARATAŞ

SAYMAN

Dr. Hüseyin ARSLAN

ÜYELER

Dr. Emel GÖNEN
Dr. M. Müfit ORAK
Dr. Fuat BİLGİLİ